Tematyka badań

1.Ultradźwiękowa grupa badawcza

Ultradźwiękowa grupa badawcza zajmuje się badaniami materii za pomocą fal o częstotliwościach ultradźwiękowych. W szczególności, zajmuje się badaniami układów koloidalnych takich jak ciecze magnetyczne i emulsje Pickeringa. Tematyka realizowanych badań obejmuje:

  • Badania właściwości ferrocieczy, ferrożeli oraz emulsji w polu magnetycznym metodami spektroskopii ultradźwiękowej i magnetycznej
  • Badanie hipertermii ultradźwiękowej i magnetycznej w cieczach magnetycznych, ferrożelach i emulsjach Pickeringa
  • Badanie kompleksowania w roztworach ciekłych metodą spektroskopii ultradźwiękowej
  • Wytwarzanie łaciatych kapsuł koloidalnych
  • Wytwarzanie jednowymiarowych struktur z mikrocząstek przy pomocy synergetycznego oddziaływania sił elektrostatycznych i kapilarnych
  • Badania właściwości mechanicznych kapsuł koloidalnych z wykorzystaniem pola elektrycznego i ultradźwięków
  • Porządkowanie mikrocząstek na powierzchni cieczy za pomocą pola elektrycznego i ultradźwięków.

opis pozostałych grup badawczych Katedry Akustyki w trakcie opracowania

Komentarze są wyłączone.