seminarium Przemysław Ślużyński

Szanowni Państwo,

Zapraszam serdecznie na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek 24 stycznia 2023 o godz. 11.30 w  w Audytorium im. prof. Szczepana Szczeniowskiego w formie hybrydowej.
Referat wygłosi Pan Przemysław Ślużyński.

Tytuł referatu:

LUFS i True Peak – metody oceny głośności i innych parametrów plików dźwiękowych

Streszczenie:
Nowoczesne metody oceny parametrów plików dźwiękowych umożliwiają wyrównanie głośności audycji od różnych twórców, pozwalając na komfortowy odbiór. Nadawcy radiowi, telewizyjni i internetowi zgodnie z zaleceniami AES i ITU uzgodnili swoje stanowiska. Niestety, twórcy płyt CD ignorują zalecane wartości parametrów, w szczególności True Peak, co ze względu na zasadę działania współczesnych przetworników cyfrowo-analogowych prowadzi często do znacznego pogorszenia jakości fonogramów. Ta sytuacja prowokuje z kolei producentów przetworników do wprowadzania zapobiegających szkodliwym zjawiskom nieudokumentowanych rozwiązań w swoich urządzeniach. Podczas seminarium przedstawione będą przyczyny powstawania problemów i praktyczne efekty konwersji plików o nieprawidłowych parametrach oraz metody zapobiegania zniekształceniom i zmianom brzmienia stosowane przez nadawców i producentów przetworników.

Zachęcam Państwa do udziału w formie stacjonarnej, a dla osób które będą chciały uczestniczyć zdalnie podaję link:
Assoc. Prof. Andrzej Wicher, PhD, DSc

Komentarze są wyłączone.