Seminarium naukowe poświęcone pamięci zmarłej prof. dr hab. Urszuli Jorasz oraz prof. dr hab. Edwarda Ozimka

Zapraszamy na seminarium naukowe poświęcone pamięci zmarłej prof. dr hab. Urszuli Jorasz oraz prof. dr hab. Edwarda Ozimka, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia o godz. 11.00 w sali Rady Dyscyplin Wydziału Fizyki (sala nr 016), Wydział Fizyki UAM ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium (w trybie stacjonarnym) na adres: ia@amu.edu.pl do dnia 20 kwietnia godz. 12.00.

W seminarium będzie można uczestniczyć również w trybie zdalnym – poniżej link do wydarzenia:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1648544465325?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Program:
26 kwietnia Sala Rady Dyscyplin 016

11:00 – 11:20 Otwarcie Sesji
Prorektor UAM, prof. dr hab. Michał Banaszak Dziekan Wydziału Fizyki UAM, prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski

11:20 – 11:40 Dorobek dydaktyczny prof. dr hab. Urszuli Jorasz prof. dr hab. Anna Preis, prof. dr hab. Rufin Makarewicz

11:40 – 12:00 Wybrane zainteresowania naukowe prof. dr hab. Urszuli Jorasz prof. dr hab. Andrzej Miśkiewicz (Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie)

12:20 – 13:00
Wspomnienia o prof. dr hab. Urszuli Jorasz
• Rodzina prof. dr hab. Urszuli Jorasz
• dr Anna Furmann
• Przyjaciele, znajomi, współpracownicy prof. dr hab. Urszuli Jorasz

13:00 – 13:20 Percepcja modulacji w badaniach prof. dr. hab. Edwarda Ozimka prof. dr hab. Aleksander Sęk

13:20 – 13:40 Działalność naukowa prof. dr. hab. Edwarda Ozimka w międzynarodowych projektach badawczych prof. UAM dr hab. Andrzej Wicher

13:40 – 14:20 Wspomnienia o prof. dr. hab. Edwardzie Ozimku
• Rodzina prof. dr. hab. Edwarda Ozimka
• Przyjaciele, znajomi, współpracownicy prof. dr. hab. Edwarda Ozimka

14:20 – 14:40 Zamknięcie Sesji (część oficjalna)
Dziekan Wydziału Fizyki UAM, prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski

14:40 – 15:15 Lunch

Program seminarium do pobrania:
LINK

Komentarze są wyłączone.