Rekrutacja na studia II stopnia

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Akustyka.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku.

Termin rejestracji kandydatów oraz ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej: 16 września 2019 roku.
Przyjmowanie dokumentów: 02 – 17.09.2019 roku.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: podstawy akustyki fizycznej, psychoakustyki oraz analizy sygnałów.

Komentarze są wyłączone.