Rekrutacja do programu stażowego

Szanowni Państwo,

Z dniem 3 grudnia 2018 roku rozpoczynamy rekrutację do II cyklu projektu stażowego „Z SIŁĄ I MOCĄ NA RYNEK PRACY!: wysokiej jakości program stażowy realizowany dla studentów Wydziału Fizyki UAM w Poznaniu” nr POWR.03.01.00-00-S157/17, którym objęte są wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Wydział Fizyki. Rekrutacja zakończy się 14 grudnia 2018. Liczba miejsc ograniczona. Wszystkie informacje nt. Projektu, zasad rekrutacji oraz formy wsparcia – dostępne są na stronie Projektu: http://wfstaze.home.amu.edu.pl oraz pod adresem mailowym: wfstaze@amu.edu.pl. Na stronie Projektu dostępna jest również prezentacja ze spotkania informacyjnego nt. Projektu, które odbyło się 13 listopada 2018 roku.

Pozdrawiam,
Roman Gołębiewski

Komentarze są wyłączone.