Rekrutacja 2021 / 2022

Rekrutacja
rok akademicki 2021/2022
Rozpoczęcie zapisów 1.06.2021

Akustyka
Studia I stopnia (forma stacjonarna)
specjalność: Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem
Studia I stopnia (forma niestacjonarna)
specjalność: Protetyka Słuchu

Akustyka
Studia II stopnia (forma: stacjonarna/niestacjonarna)
Rozmowa kwalifikacyjna 21-22.09.2021

Reżyseria Dźwięku
Studia I stopnia (forma stacjonarna/niestacjonarna)
Przesłuchania  14 – 15.07.2021
Test muzyczny 16.07.2021

Więcej informacji o kierunkach studiów na Katedrze Akustyki:
http://ia.amu.edu.pl/dla-kandydata/
System Internetowej Rekrutacji UAM 2021/2022:
https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow
Aktualności dla kandydatów:
https://amu.edu.pl/kandydaci 

Ważne terminy:

Akustyka I stopień
stacjonarne
Akustyka I stopień
niestacjonarne
Reżyseria
Dźwięku
I stopień
stacjonarne/
niestacjonarne
Akustyka II stopień
stacjonarne/
niestacjonarne
Rozpoczęcie zapisów 1.06.2021
Zamknięcie zapisów 12.07.2021 13.09.2021 12.07.2021 16.09.2021
Ostateczny termin opłacenia zapisów 12.07.2021 13.09.2021 12.07.2021 16.09.2021
Ogłoszenie wyników 19.07.2021 14.09.2021 19.07.2021 22.09.2021
Przyjmowanie dokumentów 19-23.07.2021 14-17.09.2021 19-23.07.2021 6-17.09.2021

 

 

Komentarze są wyłączone.