Program praktyk PSiOpH

Studenci odbywają praktyki w ramach studiów

II rok

 • praktyki w punkcie protetycznym – w wymiarze 120 godzin /tj. 3 tygodnie/

Program praktyk

Umiejętności praktyczne, które powinien zdobyć student w czasie tych praktyk:

 1. Przeprowadzanie wywiadu z pacjentem.
 2. Otoskopowanie pacjenta.
 3. Pobieranie wycisków.
 4. Przeprowadzanie badań akumetrycznych (stroikowych, mową żywą).
 5. Przeprowadzanie badań audiometrycznych (audiometria tonalne) badanie progowe (przewodnictwo powietrzne i kostne) i badanie nadprogowe (SISI, TDT, jeżeli jest to możliwe próba Langenbecka lub audiometria Bekesy’ego).
 6. Znajomość parametrów technicznych aparatów słuchowych co najmniej trzech firm. Jeżeli jest to możliwe przeprowadzenie pomiarów na aparatach potwierdzających ich dane techniczne.
 7. Znajomość budowy i działaniem aparatów słuchowych przynajmniej trzech firm (rodzaje stosowanych wzmacniaczy, mikrofonów, słuchawek, układów regulacyjnych i ewentualne rozwiązania techniczne stosowane w aparatach).

III rok

 • praktyki w punkcie protetycznym – w wymiarze 80 godzin /tj. 2 tygodnie/

Program praktyk protetycznych

Umiejętności praktyczne, które powinien zdobyć student w czasie tych praktyk:

 1. Obsługa pacjenta
  • Przeprowadzenie wywiadu
  • Otoskopowanie
  • Wykonywanie wycisku
  • Przeprowadzanie badań akumetrycznych
  • Przeprowadzanie badań audiometrią tonalną (badania progowe i nadprogowe) i słowną.
 2. Przeprowadzanie dopasowania aparatów słuchowych analogowych i cyfrowych.
 3. Wykonywanie wkładki usznej (jeżeli jest to możliwe) i/lub wykonywanie korekty we wkładce usznej.
 4. Testowanie prawidłowości dopasowania aparatów słuchowych.
 5. Uczenie pacjenta obsługi aparatów słuchowych.
 6. Przeprowadzenie treningu słuchowego.
 7. Dokonywanie naprawy aparatów słuchowych (jeżeli jest to możliwe w zakładzie).
 • praktyki kliniczne – w wymiarze 80 godzin /tj.2 tygodnie/ – w klinikach lub oddziałach laryngologicznych:

Program praktyk studenckich z zakresu audiometrii obiektywnej

Umiejętności praktyczne, które powinien zdobyć student w czasie tych praktyk:

 1. Otoskopowanie pacjenta.
 2. Przeprowadzanie badań tympanometrycznych i interpretacja wyników.
 3. Przeprowadzanie pomiarów odpowiedzi elektrycznych (ABR) i interpretacja wyników.
 4. Przeprowadzenie badań otoemisji akustycznej (TEOAE, DPOAE).
 5. Przeprowadzenie badań narządu równowagi.

Studenci obowiązkowo prowadzą dziennik praktyk.

Komentarze są wyłączone.