Seminarium instytutowe 29.01.2019 r. Jan Felcyn – Dokuczliwość hałasu komunikacyjnego w symulowanych scenariuszach miejskich

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 29 stycznia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Dokuczliwość hałasu komunikacyjnego w symulowanych … Continue Reading →

Seminarium instytutowe 22.01.2019 r. Ryszard Ewertowski – Zastosowanie modeli INM i SoundPlan dla obliczania hałasu lotniczego kilku wybranych lotnisk, analiza uzyskanych rozwiązań i problemy potencjalnej migracji z INM do AEDT

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 22 stycznia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Zastosowanie modeli INM i SoundPlan … Continue Reading →

Seminarium instytutowe 4.12.2018 r. Rafał Bielas – Zastosowanie ultradźwięków do wytwarzania i badania emulsji Pickeringa

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 4 grudnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Zastosowanie ultradźwięków do wytwarzania i … Continue Reading →

Rekrutacja do programu stażowego

Szanowni Państwo, Z dniem 3 grudnia 2018 roku rozpoczynamy rekrutację do II cyklu projektu stażowego „Z SIŁĄ I MOCĄ NA RYNEK PRACY!: wysokiej jakości program stażowy realizowany dla studentów Wydziału … Continue Reading →