Seminarium instytutowe 21.11.2017, Michał Karlik – Dostarczanie wrażeń słuchowych poprzez stymulację elektryczną ucha wewnętrznego – implanty ślimakowe

Dostarczanie wrażeń słuchowych poprzez stymulację elektryczną ucha wewnętrznego – implanty ślimakowe  afiliacja: Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu