otwarcie Międzywydziałowego Centrum Neuronauki Poznawczej

Szanowni Państwo,

Bardzo serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w uroczystości inauguracji Międzywydziałowego Centrum Neuronauki Poznawczej, które odbędzie się 19 października 2022 roku o godz. 1400, w Audytorium Maximum im. prof. Franciszka Kaczmarka, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego udziału mail-em na adres: ia@amu.edu.pl do dnia 14 października 2022 roku.

Program uroczystości
14:00 – 14:30
Uroczyste otwarcie
prof. dr hab. Michał Banaszak
– Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, Szkoła Nauk Ścisłych
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
– Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym, Szkoła Nauk Społecznych
prof. dr hab. Agnieszka Cybal
– Michalska – Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych
prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski
– Dziekan Wydziału Fizyki

14:30 – 15:15
Prof. UAM dr hab. Michał Klichowski – Idea Międzywydziałowego Centrum Neuronauki poznawczej

Z należnym szacunkiem,
Kierownik Katedry Akustyki,
Dziekan Wydziału Fizyki UAM
prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski

Komentarze są wyłączone.