Konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie PRELUDIUM BIS

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W PROJEKCIE PRELUDIUM BIS

Katedra Akustyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta w projekcie „Ultrasound study of magnetic Pickering emulsions”, finansowanym w ramach konkursu PRELUDIUM BIS Narodowego Centrum Nauki.

Wymagania:

  • tytuł magistra akustyki, fizyki, biofizyki lub dziedzin pokrewnych
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
  • podstawowe umiejętności praktyczne niezbędne w pracy laboratoryjnej
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak

Data rozpoczęcia: 1 października 2020

Czas trwania: 48 miesięcy

Wysokość stypendium doktoranckiego: od 1 do 24 miesiąca: 5 000 zł miesięcznie (kwota brutto-brutto, około 3700 PLN netto), od 25 do 48 miesiąca: 6 000 zł miesięcznie (kwota brutto-brutto). Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium będzie uzyskanie statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej UAM.

Termin składania ofert: 10 września 2020

Forma składania ofert: email. Aplikację należy przesłać do kierownika na adres elektroniczny aras@amu.edu.pl. Wybrane osoby mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną poprzez platformę internetową. Konkurs zostanie zakończony po znalezieniu odpowiedniego kandydata.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie/list motywacyjny
  • CV z informacjami o dotychczasowej edukacji, działalności naukowej, stażach, itp.
  • Kopie dyplomów wraz z wykazem ocen ze studiów wraz ze średnią ocen
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia., zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Komentarze są wyłączone.