Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych

INFORMACJA
Dyżury Biura Obsługi Studentów

Szkolenie BHP dla studentów I roku studiów magisterskich i licencjackich  
Telefon do Inspektoratu BHP 61 829 39 33

Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.

Logowanie na kurs Szkolenie BHP:

  1. Należy wejść na stronę: szkoleniebhp.amu.edu.pl
  2. Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
  3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test.

Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle, które składają się z czterech tematów:

  • Pierwsza pomoc,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Ochrona przeciwpożarowa,
  • Elementy prawa pracy.

Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście. Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS.

PŁATNOŚCI – informacje

Obniżenie częsciowe lub całkowite z opłat za studia niestacjonarne  – pismo do Prorektora: prośbę student kieruje do Prorektora ds. studenckich prof. Bogumiły Kaniewskiej o częsciowe lub całkowite zwolnienie z opłat  za semestr zimowy lub letni za studia niestacjonarne. Pismo  musi  zostać zaopiniowane przez  odpowiedniego Prodziekana – zanim trafi do sekretariatu Prorektora.

Brak takiej opinii powoduje znaczne wydłużenie czasu podjęcia decyzji przez Panią Prorektor.

Wszystkie pisma należy składać w Biurze Obsługi Studenta (nr wew. 51 52). Do pisma dołączamy zgłoszenie do Urzędu Skarbowego.

Przypominam o wpłatach. Każda rata powinna wpłynąć do 15 każdego miesiąca.

Uwaga: Faktury za czesne wystawiane są z datą ostatniej zapłaty tj. jeżeli wpłata była w  styczniu to ze stycznia jeżeli w grudniu to z grudnia danego roku. Jest to ważne dla późniejszego Państwa rozliczania z pracą. Dane do faktury proszę przesłać na adres email: masta [at] amu.edu.pl lub funio [at] amu.edu.pl.

Komentarze są wyłączone.