INAD International Noise Awareness Day

27 kwietnia 2022 roku odbywa się kolejna światowa edycja Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem. Jego poznańskie obchody to świetna okazja do poznania zagrożeń jakie niesie hałas we współczesnym świecie i sposobów walki z nim.
Link do obchodów na MS TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add787073378a451d831587ba89ca133d%40thread.tacv2/1648734910305?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227881a253-5d77-4dc5-8dd6-709af1ba9411%22%7d

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem został ustanowiony przez amerykańską organizację League for the Hard of Hearing (pol. Liga Niedosłyszących). Organizacja ta powstała w roku 1910 w Nowym Jorku, a jej głównym celem było polepszenie jakości życia ludzi niedosłyszących (cierpiących na ubytki słuchu). 

W obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem włącza się również Poznań. 27 kwietnia 2022 roku Katedra Akustyki, Wydział Fizyki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają wszystkich do udziału w interaktywnym spotkaniu poświęconemu zagadnieniom związanych z hałasem, zagrożeniom wynikających z przebywania w hałasie o dużym poziomie, itp. W pierwszej części wydarzenia (w formie zdalnej) będzie można dowiedzieć się jak i gdzie znaleźć informacje o hałasu w mieście, powiecie, gminie oraz w jaki sposób można zredukować hałas – np. samochodowy. Uczestnicy spotkania będą mogli również wziąć udział w spacerze dźwiękowym po Poznaniu oraz doświadczyć krajobrazu dźwiękowego Poznania.  

W drugiej części wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w bezpośrednim spotkaniu z pracownikami i studentami Katedry Akustyki i uczestniczyć w aktywnym słuchaniu miasta. Będziemy chcieli znaleźć się w miejscach najbardziej charakterystycznych dla naszego miasta.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu! 

 

Program Światowego Dnia Zagrożenia Hałasem *) 

środa 27.04.2022  

11:00 – 11:10  Otwarcie, wprowadzenie w obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem
Dziekan Wydziału Fizyki UAM, prof. UAM Roman Gołębiewski  
11:10 – 11:30  Czy turbina wiatrowa może być dobrym sąsiadem człowieka?
prof. dr hab. Anna Preis 
11:30 – 11:50  Normy hałasu i mapy akustyczne – jak sprawdzić hałas w okolicy?
dr Jan Felcyn 
11:50 – 12:10  Oswoić miejski hałas – o metodach redukcji hałasu w mieście
dr Michał Gałuszka 
12:10 – 12:40  Krajobraz dźwiękowy Poznania
prof. dr. hab. Anna Preis, mgr Eryk Kozłowski 
15:00  Aktywne słuchanie miasta – spacer po Poznaniu z udziałem pracowników i studentów Katedry Akustyki 

 *) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 

A już dziś zapraszamy do zapoznania się z wybranymi artykułami naukowców naszej Katedry:

– oraz dwoma ciekawymi linkami do youtube poniżej:

 

Jest wiele powodów, dla których warto ograniczyć hałas, ale wszystko sprowadza się do tego:
Chroń swój słuch, chroń swoje zdrowie!

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem – International Noise Awareness Day – INAD został ustanowiony przez Centrum Słuchu i Komunikacji – Center for Hearing and Communication – CHC w celu zwiększenia świadomości na temat szkodliwego wpływu hałasu na słuch, zdrowie i jakość życia.

W USA po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (NAD) był obchodzony w roku 1995. W Polsce tradycję obchodów tego dnia zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w roku 2000 (wg. Wikipedii). 27 kwietnia na całym świecie uwaga wszystkich ludzi powinna być skierowana na powszechność występowania hałasu w środowisku, na fakt, że hałas ma negatywny wpływ na zdrowie i w efekcie może być szkodliwy. To również okazja by uświadomić sobie fakt, że w większości przypadków sami taki niebezpieczny dla naszego organizmu hałas generujemy! Tymczasem świadomość społeczna tego problemu nadal jest niska. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, w jakich sytuacjach może dojść do trwałego uszkodzenia słuchu i jak można temu zapobiec.  

Dlaczego tak bardzo przejmujemy się hałasem? W krótkiej perspektywie czasowej hałas powoduje stres (co jest faktem powszechnie znanym), a stres jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. W dłuższej perspektywie hałas powoduje utratę słuchu – a sama utrata słuchu jest szkodliwa dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Coraz więcej badań łączy ubytek słuchu z izolacją społeczną, depresją, zwiększonym ryzykiem upadków, a nawet z początkiem choroby Alzheimera i innych demencji.

Współpraca na rzecz stworzenia bardziej cichego i spokojnego świata może przynieść tak wiele korzyści. Od tego zależy nasze zdrowie!

 

Komentarze są wyłączone.