Ankieta

Link do ankiety: https://forms.gle/a2sP1qm7962ZhkdV9

Wszystkich mieszkańców Poznania zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat dokuczliwości hałasu w miejscu zamieszkania. Ankieta ma na celu zarówno zbadanie tego, co najbardziej nam w Poznaniu pod względem hałasu dokucza jak i różnic w jego postrzeganiu w czasie przed i w trakcie pandemii. Opracowane wyniki zostaną następnie zaprezentowane w publicznie dostępnej formie tak, aby każda/każdy zainteresowany mógł się z nimi zapoznać.

Badanie jest częścią projektu naukowego prowadzonego przez dr-a Jana Felcyna z naszej Katedry. Docelowo odpowiedzi z ankiet zostaną porównane z danymi o hałasie obecnymi w tzw. mapie akustycznej miasta. Istotą tego porównania jest sprawdzenie na ile poziomy hałasu reprezentowane w środowisku przekładają się na dokuczliwość hałasu wśród mieszkańców.

Badanie ankietowe ma jednak szerszy kontekst, gdyż w mapach akustycznych nie uwzględnia się choćby hałasu sąsiedzkiego. Szereg pytań nawiązuje również do tzw. czynników pozaakustycznych, które też mogą mieć wpływ na to jak postrzegamy i reagujemy na dany typ hałasu.

Ankieta będzie otwarta do północy 21 marca.

Komentarze są wyłączone.