Strona główna

Strona Instytutu Akustyki w przebudowie. Zapraszamy wkrótce po więcej informacji.

Aktualności

Seminarium instytutowe 03.12.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 3 grudnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Metody szacowania populacji narażonej na hałas z uwzględnieniem różnych efektów zdrowotnych oraz różnych źródeł hałasu wygłosi prof. UAM dr hab. Anna Preis z Zakładu Akustyki Środowiska.

Seminarium instytutowe 29.10.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 29 października br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Probabilistyczna natura hałasu w środowisku wygłosi prof. dr hab. Rufin Makarewicz z Zakładu Akustyki Środowiska.

Rekrutacja na studia II stopnia

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku Akustyka. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku. Termin rejestracji kandydatów oraz ostateczny termin przypisania opłaty rekrutacyjnej: 16 września 2019 roku. Przyjmowanie dokumentów: 02 – 17.09.2019 roku. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: podstawy akustyki fizycznej, psychoakustyki oraz analizy sygnałów.