Strona główna

Strona Instytutu Akustyki w przebudowie. Zapraszamy wkrótce po więcej informacji.

Aktualności

Seminarium Katedry Akustyki 21.01.2020 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 21 stycznia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Zjawiska akustyczne w przepływach aerodynamicznych wygłosi dr inż. Ireneusz Czajka z Katedry Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Seminarium instytutowe 10.12.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 10 grudnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Kliniczna walidacja testu typu Matrix z uwzględnieniem różnego typu maskerów i różnych typów ubytku słuchu wygłosi Anna Pastusiak z Zakładu Akustyki Środowiska.

Seminarium instytutowe 03.12.2019 r.

Serdecznie zapraszamy na seminarium Instytutu Akustyki, które odbędzie się we wtorek, 3 grudnia br. o godzinie 11:30, w s. 7 przy Audytorium Wschodnim. Referat pt. Metody szacowania populacji narażonej na hałas z uwzględnieniem różnych efektów zdrowotnych oraz różnych źródeł hałasu wygłosi prof. UAM dr hab. Anna Preis z Zakładu Akustyki Środowiska.